नेपालको सदस्यता सम्बन्धि दस्ताबेज

S.NO. नाम डाउनलोड
1 विश्व व्यापार संगठन र नेपाल, पूरा पुस्तक  डाउनलोड

वस्तु व्यापार

विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिने क्रममा जनाइएको प्रतिवद्धतानुसार निम्नानुसारका कानूनहरुलाई कार्यतालिका अनुसा पुनरावलोकन गरी संशोधन गर्ने।

  • नेपालवाट निर्यात तथा आयात हुन सक्ने वस्तुहरुको फेहरिस्त तयार गरी विश्व व्यापार संगठनको सदस्यवाट फाइदा लिन रणनीति बनाउने।
  • विश्व व्यापार संगठनको वस्तु व्यापारसंग सम्वन्धित सम्झौता तथा मन्त्रीस्तरीय निर्ण्र्यारुको कार्यान्वयनसंग सम्वद्ध सरकारी क्षेत्रका निकायहरुसंग सर्म्पर्क र सञ्चार गर्ने।
  • वस्तु व्यापारको क्षेत्रमा विश्व व्यापार संगठनलाई उपव्ध गराउने सूचना एवं जानकारीहरु -ल्यतषष्अबतष्यलक) उपलव्ध गराउने।
  • वश्व व्यापार संगठनसंग सम्वन्धितबिषयमा पत्राचार गर्ने।
  • वस्तु व्यापारका क्षेत्रमा नेपाल सरकारले अपनाएको नीति र कार्यक्रमका वारेमा निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रलाई नियम कानूनको परिधिभित्र रही सुसूचित गरी उनीहरुको सहयोग र सहभागिता परिचालन गर्ने कार्यक्रमहरुको तयारी र कार्यान्वयन गर्ने।
  • वस्तु व्यापारका क्षेत्रमा हुने अध्ययन-अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गरी आफ्नो कार्यक्षेत्रमा अग्रीम रुपमा सक्रिय (Proactive) रहने।
  • शाखा अर्न्तर्गतका कर्मचारीहरुको प्रशासन र अन्य दैनिक प्रशासनिक कामहरु गर्ने।
  • मन्त्रालयले तोकेका अन्य कामहरु गर्ने।
  • संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपाल राज्यभरको स्थायी नियोग, जेनेभासंग शाखा सम्वन्धित कार्यहरुको समन्वय गर्ने।
  • विश्व व्यापार संगठन सम्वन्धी अन्तरक्रिया तथा जनचेतना कार्यक्रममा दक्षको रुपमा भाग लिने।

सेवा व्यापार

व्यापार नीतिको समीक्षा

S.NO. नाम डाउनलोड
1 व्यापार नीति समीक्षा, 2018  डाउनलोड

बौद्धिक सम्पत्ति

WTO सन्दर्भ केन्द्र

S.NO. नाम डाउनलोड
1 न्यूजलेटर-WTO सन्दर्भ केन्द्र  डाउनलोड