नीति

# फाइलको नाम डाउनलोड
1 आपूर्ति नीति, २०६९  डाउनलोड
2 वाणिज्य नीति, २०७२  डाउनलोड
3 राष्ट्रिय वौद्धिक सम्पत्ति नीति, २०७३ -- स्वीकृत मिति :- २०७३/११/२३ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् (आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति )  डाउनलोड
4 नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ०७३।७४ मा उद्योग क्षेत्रको नीति  डाउनलोड
5 बजेट बक्तव्य ०७३।७४ मा उद्योग क्षेत्रको नीति  डाउनलोड
6 नेपालको सविधानमा उद्योग नीति  डाउनलोड
7 विदेशी लगानी नीति, २०७१  डाउनलोड
8 औद्योगिक नीति, २०६७  डाउनलोड
9 राष्ट्रिय खनिज नीति, २०७४ -- स्वीकृत मिति :- २०७४।०१।२८ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् (आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति )  डाउनलोड

ऐन

# फाइलको नाम डाउनलोड
1 निकाशी पैठारी नियन्त्रण ऐन, 2013  डाउनलोड
2 प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३  डाउनलोड
3 नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४०  डाउनलोड
4 निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३  डाउनलोड
5 कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२  डाउनलोड
6 उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४  डाउनलोड
7 आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४  डाउनलोड
8 वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) गर्ने ऐन, २०७४  डाउनलोड
9 विदेशी लगानी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५  डाउनलोड
10 उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५  डाउनलोड
11 गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७०( MEDPA Guidelines 2070)  डाउनलोड
12 कम्पनी ऐन , २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक  डाउनलोड
13 वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४  डाउनलोड
14 अध्यागमन ऐन, २०४९  डाउनलोड
15 गैह्र आवाशिय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४  डाउनलोड
16 श्रम ऐन, २०४८  डाउनलोड
17 सूशासन (व्यवस्थापन तथा स‌ंचालन ) ऐन, २०६४  डाउनलोड
18 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४  डाउनलोड
19 लगानी बोर्ड ऐन, २०६८  डाउनलोड
20 साझेदारी ऐन, २०२०  डाउनलोड
21 औद्योगिक ब्यवसाय ऐन, २०७३  डाउनलोड
22 पेटेण्ट, डिजायन तथा ट्रेडमार्क ऐन, २०२२  डाउनलोड
23 कम्पनी ऐन, २०६३  डाउनलोड
24 विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९  डाउनलोड
25 प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४  डाउनलोड
26 वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३  डाउनलोड
27 खानी तथा खनिज पदार्थ-सम्बन्धी ऐन, २०४२  डाउनलोड
28 स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५  डाउनलोड
29 दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३  डाउनलोड
30 औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३  डाउनलोड
31 नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिन्ह) ऐन, २०३७  डाउनलोड

नियमावली

# फाइलको नाम डाउनलोड
1 निकासी पैठारी नियमहरु , २०३४  डाउनलोड
2 प्राइभेट-फर्म-रजिष्ट्रेशन नियमावली, २०३४ (नवौँ संशोधन सहित)  डाउनलोड
3 प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन दशौ संशोधन नियमावली, २०७३  डाउनलोड
4 प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन एघारौं संशोधन नियमावली, २०७४  डाउनलोड
5 Copyright Rules, 2061 (2004)  डाउनलोड
6 उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६  डाउनलोड
7 उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६  डाउनलोड
8 सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५  डाउनलोड
9 अध्यागमन नियमावली, २०५१  डाउनलोड
10 श्रम नियमावली, २०५०  डाउनलोड
11 वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४  डाउनलोड
12 लगानी बोर्ड नियमावली, २०६९  डाउनलोड
13 वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४  डाउनलोड
14 सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४  डाउनलोड
15 भ्रमण खर्च नियमावली , २०६४  डाउनलोड
16 निजामती कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली, २०६५  डाउनलोड
17 खनीज सर्वेक्षण (भत्ता तथा सुविधा) नियमहरू , २०२४  डाउनलोड
18 खानी तथा खनीज पदार्थ नियमावली, २०५६  डाउनलोड
19 गैह्र आवाशिय नेपाली सम्बन्धी नियमावली, २०६६  डाउनलोड
20 नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिन्ह) नियमावली, २०४०  डाउनलोड
21 आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४  डाउनलोड
22 वित्तीय प्रक्रिया नियम, २०६४ (२००७)  डाउनलोड
23 प्रतिलिपि अधिकार नियम, २०६१ (२००४)  डाउनलोड

विनीयमावली

# फाइलको नाम डाउनलोड
1 लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष स‌ंचालन विनियमावली २०६२  डाउनलोड

कार्यविधि

# फाइलको नाम डाउनलोड
1 सार्वजनिक निकायका कार्यकारी प्रमुखको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, 2075  डाउनलोड
2 औद्योगिक ग्राम धोषणा तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि  डाउनलोड
3 मिति २०६६/७/१६ मा निकासी पैठारी सम्बन्धी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना  डाउनलोड
4 FINANCIAL PROCEDURES RULES, 2064 (2007)  डाउनलोड
5 शहिदका परिवारलाई नेपाल आयल निगम लिमिटेडको पेट्रोलियम पदार्थको विक्रेता नियुक्त गर्दार टैंक ट्रक राख्न अनुमति प्रदान गर्दा सहुलियत दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०६७  डाउनलोड
6 नेपाल खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धकको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५  डाउनलोड
7 तेश्रो पक्ष मुल्याकंन कार्यविधि, 2074  डाउनलोड
8 निर्यातमा नगद प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७०  डाउनलोड
9 लघु घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष स‌ंचालन विनियमावली २०६२ तथा कार्यविधि  डाउनलोड
10 महिला उद्यमशीलता विकास कोष (संचालन ) कार्यविधि, २०६९  डाउनलोड
11 प्रविधि विकास कोषको सञ्चालन कार्यबिधि २०७१  डाउनलोड
12 उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय (उद्योग तर्फ) सम्बद्ध सार्वजनिक निकाय कार्यकारी प्रमुखको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कायविधि, २०७५  डाउनलोड
13 नेपाल खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धकको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५  डाउनलोड
14 शहिदका परिवारलाई नेपाल आयल निगम लिमिटेडको पेट्रोलियम पदार्थको विक्रेता नियुक्त गर्दार टैंक ट्रक राख्न अनुमति प्रदान गर्दा सहुलियत दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०६७  डाउनलोड
15 निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधी, २०७५  डाउनलोड
16 निर्यातमा नगद प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७०  डाउनलोड
17 महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति (Commercially Important Person - CIP) छनौट, सम्मान एवं सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि, २०६९  डाउनलोड
18 ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासीलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०६६  डाउनलोड
19 प्रविधि विकास कोषको सञ्चालन कार्यबिधि, २०७१  डाउनलोड
20 महिला उद्यमशीलता विकास कोष (संचालन ) कार्यविधि, २०६९  डाउनलोड
21 लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष स‌ंचालन कार्यविधि २०६२  डाउनलोड
22 निर्यातमा नगत प्रोत्साहनसम्बन्धी, २०७०  डाउनलोड

निर्देशिका

# फाइलको नाम डाउनलोड
1 गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७० तेश्रो संशोधन २०७५  डाउनलोड
2 उपभोक्ता जागरण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७४  डाउनलोड
3 उपभोक्ता जागरण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७४  डाउनलोड
4 सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी बस्तुको उपयोग सम्बन्धी निर्देशिका, २०७१  डाउनलोड
5 MEDPA सञ्चालन निर्देशिका, २०७०  डाउनलोड
6 सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी बस्तुको उपयोग सम्बन्धी निर्देशिका, २०७१  डाउनलोड
7 प्रविधि विकास कोष निर्देशिका, २०७०  डाउनलोड
8 उपभोक्ता जागरण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७४  डाउनलोड

आचार संहिता

# फाइलको नाम डाउनलोड
1 औद्योगिक प्रतिष्ठानका कार्यस्थलमा हुने लैंगिक हिंसा विरुद्धको आचार संहित  डाउनलोड

रणनीति

# फाइलको नाम डाउनलोड
1 MEDPA पाँच बर्षे (पहिलो संशोधन) रणनीतिक योजना, २०७२  डाउनलोड
2 नेपाल राष्ट्रिय क्षेत्र निर्यात रणनीति - हस्तनिर्मित कागज र कागज उत्पादनहरू (२०१७ -२०२१)  डाउनलोड
3 नेपाल राष्ट्रिय क्षेत्र निर्यात रणनीति - ठूलो अलैंची (२०१७ -२०२१)  डाउनलोड
4 नेपाल राष्ट्रिय क्षेत्र निर्यात रणनीति - टी (२०१७ - २०२१)  डाउनलोड
5 नेपाल राष्ट्रिय क्षेत्र निर्यात रणनीति- कफी (२०१७ - २०२१)  डाउनलोड
6 नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीति (NTIS) २०१६  डाउनलोड

प्रकाशन

# फाइलको नाम डाउनलोड
1 NTIS, 2016 Author  डाउनलोड
2 Foreign Investment Opportunities  डाउनलोड
3 WTO and Nepal  डाउनलोड
4 Nepal Trade Integration Strategy, 2010 Background Report  डाउनलोड
5 Treaty of Trade, Treaty of Transit and Trade Related Agreements Between Government of Nepal and Neighbouring Countries.  डाउनलोड
6 Description of Budget and Annual Development Programmes-2010/11  डाउनलोड
7 Newsletter-WTO Reference Centre  डाउनलोड
8 Treaty of Trade, Treaty of Transit and Trade Related Agreements Between Government of Nepal and Neighbouring Countries.  डाउनलोड
9 Nepal Trade Integration Strategy, 2010  डाउनलोड
10 White Paper-2068  डाउनलोड
11 The Nepalese Journal of Commerce and Supplies, Publish Date-Feb/March, 2009 (Vol. 1 No. 1) Download  डाउनलोड
12 Trade and Development Publish Date-Oct/Nov. 2010 (Vol. 3 No. 1)  डाउनलोड
13 Trade and Development Publish Date-June/July, 2010 (Vol. 2 No. 3) Download  डाउनलोड
14 he Report of High Level Committee on Nepal Oil Corporation Reform Under the Chairmanship of Hon. Bhim Acharya  डाउनलोड
15 A Nepalese Journal of Trade and Development, Vol.4, No.2, July, 2012, Issue 8  डाउनलोड
16 WTO and Nepal  डाउनलोड
17 NEPAL INDIA TRADE AND TRANSPORT FACILITATION PROJECT (NITTFP) Executive Summary Environmental and Social Management Framework - Draft  डाउनलोड
18 NEPAL INDIA TRADE AND TRANSPORT FACILITATION PROJECT (NITTFP) Executive Summary Environmental and Social Management Framework - Draft  डाउनलोड
19 NEPAL INDIA TRADE AND TRANSPORT FACILITATION PROJECT (NITTFP) Environmental and Social Management Framework - Draft/Working Document  डाउनलोड
20 Trade in Services in Multilateral Trading System and Nepal  डाउनलोड
21 A Nepalese Journal of Trade and Development, Vol.5, No.1, January, 2013, Issue 9  डाउनलोड
22 Description of Budget and Annual Development Programmes -2013/14  डाउनलोड
23 A Nepalese Journal of Trade and Development, Vol.6, No.1, Nov., 2013, Issue 11  डाउनलोड
24 आ.व. २०७३/०७४ को दोश्रो ३ महिना (कार्तिक-पौष) को वाणिज्य मन्त्रालयसम्बन्धी विवरण  डाउनलोड
25 NEPAL: COMPANY PERSPECTIVES - AN ITC SERIES ON NON-TARIFF MEASURES  डाउनलोड
26 Training Reference Material for Internatiional Tradind System  डाउनलोड
27 Compendium of Transit Treaties and Agreements of Nepal Since 1950  डाउनलोड
28 Glossary of International Trade Terminology and Acronyms  डाउनलोड
29 Compendium of Transit Treaties and Agreements of Nepal Since 1950.  डाउनलोड
30 सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ को व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधार र सुशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७४  डाउनलोड
31 त्रैमासिक बुल्लेटीन २०७३ श्रावन, भद्र र आश्विन  डाउनलोड
32 Report on Status and Assessment of EMS Implemented Industries of Kathmandu Valley  डाउनलोड
33 २०७१ आषाढ  डाउनलोड
34 आ.ब. २०६५।६६ को उपलब्धी तथा आ.ब. २०६६।६७ को वार्षिक कार्यक्रम समेत  डाउनलोड
35 उद्योग र विकास २०६६ फाल्गुन  डाउनलोड
36 उद्योग र विकास २०६६ आषाढ  डाउनलोड
37 Foreign Investment Opportunities 2009  डाउनलोड
38 Industrial Development Perspective Plan Vision, 2020  डाउनलोड
39 Industrial Statistics 2072/73  डाउनलोड
40 उद्योग र विकास २०७३/७४  डाउनलोड
41 NIRTTP 2nd Bulletin (March 2018)  डाउनलोड
42 NIRTTP 1st Bulletin (June 2017)  डाउनलोड
43 व्यापार र विकासको नेपाली जर्नल(वर्ष.6, अङ्क.१, २०70 कार्तिक, पूर्णाङ्क.11)  डाउनलोड
44 व्यापार र विकासको नेपाली जर्नल(वर्ष.5, अङ्क.१, २०६९-माघ, पूर्णाङ्क.9)  डाउनलोड
45 बहुपक्षिय व्यापार प्रणालीमा सेवा व्यपार र नेपाल  डाउनलोड
46 NEPAL INDIA TRADE AND TRANSPORT FACILITATION PROJECT (NITTFP) Environmental and Social Management Framework - Draft/Working Document  डाउनलोड
47 व्यापार र विकासको नेपाली जर्नल(वर्ष.4, अङ्क.2, २०६९ अषाढ, पूर्णाङ्क.8)  डाउनलोड
48 व्यापार र विकासको नेपाली जर्नल(वर्ष.३, अङ्क.१, २०६७ कार्तिक, पूर्णाङ्क.६)  डाउनलोड
49 White Paper-2068  डाउनलोड
50 विदेशी लगानी अवसरहरू  डाउनलोड

परिपत्र

# फाइलको नाम डाउनलोड
1 निजामती किताबखानाको अन्लाइन सिटरोल दर्ता सम्बन्धी  डाउनलोड