नीति

# फाइलको नाम डाउनलोड
1 औद्योगिक नीति, 2067  डाउनलोड
2 आपूर्ति नीति, २०६९  डाउनलोड
3 वाणिज्य नीति, २०७२  डाउनलोड
4 राष्ट्रिय वौद्धिक सम्पत्ति नीति, २०७३ -- स्वीकृत मिति :- २०७३/११/२३ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् (आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति )  डाउनलोड
5 नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ०७३।७४ मा उद्योग क्षेत्रको नीति  डाउनलोड
6 बजेट बक्तव्य ०७३।७४ मा उद्योग क्षेत्रको नीति  डाउनलोड
7 नेपालको सविधानमा उद्योग नीति  डाउनलोड
8 विदेशी लगानी नीति, २०७१  डाउनलोड
9 औद्योगिक नीति, २०६७  डाउनलोड
10 राष्ट्रिय खनिज नीति, २०७४ -- स्वीकृत मिति :- २०७४।०१।२८ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् (आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति )  डाउनलोड

ऐन

# फाइलको नाम डाउनलोड
1 औद्योगिक-व्यवसाय-ऐन-२०७६  डाउनलोड
2 सेफगार्डस, एन्टी-डम्पिङ्ग तथा काउण्टरभेलिङ्ग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६  डाउनलोड
3 विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५  डाउनलोड
4 लगानी-बोर्ड-नियमावली-२०६९  डाउनलोड
5 वैदेशिक-रोजगार-नियमावली  डाउनलोड
6 श्रम-नियमावली-२०५०  डाउनलोड
7 अध्यागमन-नियमावली-२०५१  डाउनलोड
8 कम्पनी-पहिलो-संशोधन-ऐन-२०७४  डाउनलोड
9 औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३  डाउनलोड
10 निकाशी पैठारी नियन्त्रण ऐन, 2013  डाउनलोड
11 प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३  डाउनलोड
12 नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४०  डाउनलोड
13 निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३  डाउनलोड
14 कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२  डाउनलोड
15 उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४  डाउनलोड
16 आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४  डाउनलोड
17 वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) गर्ने ऐन, २०७४  डाउनलोड
18 विदेशी लगानी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५  डाउनलोड
19 उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५  डाउनलोड
20 गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७०( MEDPA Guidelines 2070)  डाउनलोड
21 कम्पनी ऐन , २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक  डाउनलोड
22 वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४  डाउनलोड
23 अध्यागमन ऐन, २०४९  डाउनलोड
24 गैह्र आवाशिय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४  डाउनलोड
25 श्रम ऐन, २०४८  डाउनलोड
26 सूशासन (व्यवस्थापन तथा स‌ंचालन ) ऐन, २०६४  डाउनलोड
27 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४  डाउनलोड
28 लगानी बोर्ड ऐन, २०६८  डाउनलोड
29 साझेदारी ऐन, २०२०  डाउनलोड
30 औद्योगिक ब्यवसाय ऐन, २०७३  डाउनलोड
31 पेटेण्ट, डिजायन तथा ट्रेडमार्क ऐन, २०२२  डाउनलोड
32 कम्पनी ऐन, २०६३  डाउनलोड
33 विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९  डाउनलोड
34 प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४  डाउनलोड
35 वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३  डाउनलोड
36 खानी तथा खनिज पदार्थ-सम्बन्धी ऐन, २०४२  डाउनलोड
37 स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५  डाउनलोड
38 दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३  डाउनलोड
39 औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३  डाउनलोड
40 नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिन्ह) ऐन, २०३७  डाउनलोड

नियमावली

# फाइलको नाम डाउनलोड
1 प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन (बाह्रौ संशोधन) नियमावली, २०७६  डाउनलोड
2 औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६  डाउनलोड
3 निकासी पैठारी नियमहरु , २०३४  डाउनलोड
4 प्राइभेट-फर्म-रजिष्ट्रेशन नियमावली, २०३४ (नवौँ संशोधन सहित)  डाउनलोड
5 प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन दशौ संशोधन नियमावली, २०७३  डाउनलोड
6 प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन एघारौं संशोधन नियमावली, २०७४  डाउनलोड
7 प्रतिलिपि अधिकार नियम, २०६१  डाउनलोड
8 उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६  डाउनलोड
9 उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६  डाउनलोड
10 सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५  डाउनलोड
11 अध्यागमन नियमावली, २०५१  डाउनलोड
12 श्रम नियमावली, २०५०  डाउनलोड
13 वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४  डाउनलोड
14 लगानी बोर्ड नियमावली, २०६९  डाउनलोड
15 वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४  डाउनलोड
16 सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४  डाउनलोड
17 भ्रमण खर्च नियमावली , २०६४  डाउनलोड
18 निजामती कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली, २०६५  डाउनलोड
19 खनीज सर्वेक्षण (भत्ता तथा सुविधा) नियमहरू , २०२४  डाउनलोड
20 खानी तथा खनीज पदार्थ नियमावली, २०५६  डाउनलोड
21 गैह्र आवाशिय नेपाली सम्बन्धी नियमावली, २०६६  डाउनलोड
22 नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिन्ह) नियमावली, २०४०  डाउनलोड
23 आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४  डाउनलोड
24 वित्तीय प्रक्रिया नियम, २०६४ (२००७)  डाउनलोड
25 प्रतिलिपि अधिकार नियम, २०६१ (२००४)  डाउनलोड

विनीयमावली

# फाइलको नाम डाउनलोड
1 लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष स‌ंचालन विनियमावली २०६२  डाउनलोड

कार्यविधि

# फाइलको नाम डाउनलोड
1 नेपाल पारबहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको महाप्रवन्धकको छनौट तथा सिफारिस सम्वन्धी कार्यविधि, २०७६  डाउनलोड
2 नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६  डाउनलोड
3 निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ मा संशोधन  डाउनलोड
4 सार्वजनिक निकायका कार्यकारी प्रमुखको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, 2075  डाउनलोड
5 औद्योगिक ग्राम धोषणा तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि  डाउनलोड
6 मिति २०६६/७/१६ मा निकासी पैठारी सम्बन्धी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना  डाउनलोड
7 वित्तिय प्रक्रिया नियमहरू २०६४  डाउनलोड
8 शहिदका परिवारलाई नेपाल आयल निगम लिमिटेडको पेट्रोलियम पदार्थको विक्रेता नियुक्त गर्दार टैंक ट्रक राख्न अनुमति प्रदान गर्दा सहुलियत दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०६७  डाउनलोड
9 नेपाल खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धकको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५  डाउनलोड
10 तेश्रो पक्ष मुल्याकंन कार्यविधि, 2074  डाउनलोड
11 निर्यातमा नगद प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७०  डाउनलोड
12 लघु घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष स‌ंचालन विनियमावली २०६२ तथा कार्यविधि  डाउनलोड
13 महिला उद्यमशीलता विकास कोष (संचालन ) कार्यविधि, २०६९  डाउनलोड
14 प्रविधि विकास कोषको सञ्चालन कार्यबिधि २०७१  डाउनलोड
15 उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय (उद्योग तर्फ) सम्बद्ध सार्वजनिक निकाय कार्यकारी प्रमुखको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कायविधि, २०७५  डाउनलोड
16 नेपाल खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धकको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५  डाउनलोड
17 शहिदका परिवारलाई नेपाल आयल निगम लिमिटेडको पेट्रोलियम पदार्थको विक्रेता नियुक्त गर्दार टैंक ट्रक राख्न अनुमति प्रदान गर्दा सहुलियत दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०६७  डाउनलोड
18 निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधी, २०७५  डाउनलोड
19 निर्यातमा नगद प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७०  डाउनलोड
20 महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति (Commercially Important Person - CIP) छनौट, सम्मान एवं सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि, २०६९  डाउनलोड
21 ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासीलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०६६  डाउनलोड
22 प्रविधि विकास कोषको सञ्चालन कार्यबिधि, २०७१  डाउनलोड
23 महिला उद्यमशीलता विकास कोष (संचालन ) कार्यविधि, २०६९  डाउनलोड
24 लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष स‌ंचालन कार्यविधि २०६२  डाउनलोड
25 निर्यातमा नगत प्रोत्साहनसम्बन्धी, २०७०  डाउनलोड

निर्देशिका

# फाइलको नाम डाउनलोड
1 गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७० तेश्रो संशोधन २०७५  डाउनलोड
2 उपभोक्ता जागरण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७४  डाउनलोड
3 उपभोक्ता जागरण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७४  डाउनलोड
4 सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी बस्तुको उपयोग सम्बन्धी निर्देशिका, २०७१  डाउनलोड
5 MEDPA सञ्चालन निर्देशिका, २०७०  डाउनलोड
6 सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी बस्तुको उपयोग सम्बन्धी निर्देशिका, २०७१  डाउनलोड
7 प्रविधि विकास कोष निर्देशिका, २०७०  डाउनलोड
8 उपभोक्ता जागरण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७४  डाउनलोड

आचार संहिता

# फाइलको नाम डाउनलोड
1 औद्योगिक प्रतिष्ठानका कार्यस्थलमा हुने लैंगिक हिंसा विरुद्धको आचार संहित  डाउनलोड

रणनीति

# फाइलको नाम डाउनलोड
1 नेपालमा विद्युतीय व्यापारको विकास र उपयोग सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति¸ २०७६  डाउनलोड
2 व्यापार घाटा न्यूनिकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना,२०७५  डाउनलोड
3 MEDPA पाँच बर्षे (पहिलो संशोधन) रणनीतिक योजना, २०७२  डाउनलोड
4 नेपाल राष्ट्रिय क्षेत्र निर्यात रणनीति - हस्तनिर्मित कागज र कागज उत्पादनहरू (२०१७ -२०२१)  डाउनलोड
5 नेपाल राष्ट्रिय क्षेत्र निर्यात रणनीति - ठूलो अलैंची (२०१७ -२०२१)  डाउनलोड
6 नेपाल राष्ट्रिय क्षेत्र निर्यात रणनीति - टी (२०१७ - २०२१)  डाउनलोड
7 नेपाल राष्ट्रिय क्षेत्र निर्यात रणनीति- कफी (२०१७ - २०२१)  डाउनलोड
8 नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीति (NTIS) २०१६  डाउनलोड

प्रकाशन

# फाइलको नाम डाउनलोड
1 Strategic Road Connectivity and Trade Improvement Project (SRCTIP) Trade Facilitation Component Environmental and Social Management Framework (ESMF)  डाउनलोड
2 Strategic Road Connectivity and Trade Improvement Project(SCRIPT) Environment and Social Committed Plan (ESCP)  डाउनलोड
3 Strategic Road Connectivity and Trade Improvement Project (SRCTIP) Stakeholder Engagement Plan (SEP)  डाउनलोड
4 Strategic Road Connectivity and Trade Improvement Project (SRCTIP) Trade Facilitation Component LABOR MANAGEMENT PROCEDURES (LMP)  डाउनलोड
5 Strategic Road Connectivity and Trade Improvement Project (SRCTIP) Trade Facilitation Component Indigenous Peoples Planning Framework (IPPF)  डाउनलोड
6 Strategic Road Connectivity and Trade Improvement Project (SRCTIP)-Trade Facilitation Component RESETTLEMENT POLICY FRAMEWORK (RPF)  डाउनलोड
7 Strategic Road Connectivity and Trade Improvement Project (SRCTIP)-Trade Component Environmental and Social Management Framework (ESMF)  डाउनलोड
8 Products from Nepal ( A Handbook of Major Export Potentials of Nepal)  डाउनलोड
9 NTIS, 2016 Author  डाउनलोड
10 वैदेशिक लगानीका अवसरहरु  डाउनलोड
11 विश्व ब्यापार स‌गठन र नेपाल  डाउनलोड
12 नेपाल ब्यापार एकिकृत रणनिती २०१० पृष्ठभूमि रिपोर्ट  डाउनलोड
13 Treaty of Trade, Treaty of Transit and Trade Related Agreements Between Government of Nepal and Neighbouring Countries.  डाउनलोड
14 बजेट र वार्षिक विकास कार्यक्रमहरूको विवरण  डाउनलोड
15 Newsletter-WTO Reference Centre  डाउनलोड
16 Treaty of Trade, Treaty of Transit and Trade Related Agreements Between Government of Nepal and Neighbouring Countries.  डाउनलोड
17 नेपाल ब्यापार एकिकृत रणनिति, 2010  डाउनलोड
18 White Paper-2068  डाउनलोड
19 वाणिज्य तथा आपूर्तिको नेपाल जर्नल , प्रकाशित मिति-फेब्रुअरी / मार्च, 200 9  डाउनलोड
20 व्यापार र विकास प्रकाशन मिति-अक्टोबर / नोभेम्बर। 2010 (भोल्युम 3 नम्बर 1)  डाउनलोड
21 व्यापार र विकास प्रकाशन मिति-जुन / जुलाई, 2010 (भोल्यूम 2 नम्बर 3) डाउनलोड  डाउनलोड
22 he Report of High Level Committee on Nepal Oil Corporation Reform Under the Chairmanship of Hon. Bhim Acharya  डाउनलोड
23 व्यापार र विकासको नेपाल जर्नल  डाउनलोड
24 विश्व ब्यापार संगठन र नेपाल  डाउनलोड
25 नेपालको भारत व्यापार र यातायात सुविधा परियोजना (NITTFP) कार्यकारी सारांश पर्यावरण र सामाजिक व्यवस्थापन ढाँचा - ड्राफ्ट  डाउनलोड
26 नेपालको भारत व्यापार र यातायात सुविधा परियोजना (NITTFP) कार्यकारी सारांश पर्यावरण र सामाजिक व्यवस्थापन ढाँचा - ड्राफ्ट  डाउनलोड
27 नेपालको भारत व्यापार र यातायात सुविधा परियोजना (NITTFP) पर्यावरण र सामाजिक व्यवस्थापन ढाँचा - ड्राफ्ट / कार्य कागजात  डाउनलोड
28 बहुभाषी व्यापारिक प्रणाली र नेपाल सेवामा व्यापार  डाउनलोड
29 एक नेपाली जर्नल व्यापार र विकास, Vol.5, नम्बर 1, जनवरी, 2013, अंक 9  डाउनलोड
30 बजेट र वार्षिक विकास कार्यक्रमको विवरण -2013/14  डाउनलोड
31 एक नेपाली जर्नल व्यापार र विकास, Vol.6, नम्बर 1, नोभेम्बर, 2013, अंक 11  डाउनलोड
32 आ.व. २०७३/०७४ को दोश्रो ३ महिना (कार्तिक-पौष) को वाणिज्य मन्त्रालयसम्बन्धी विवरण  डाउनलोड
33 NEPAL: COMPANY PERSPECTIVES - AN ITC SERIES ON NON-TARIFF MEASURES  डाउनलोड
34 अन्तरराष्ट्रीय ट्रेडिंग प्रणालीको लागि प्रशिक्षण संदर्भ सामाग्री  डाउनलोड
35 1 9 50 देखि ट्रांजिट संधिहरु र नेपालको सम्झौताको तुलना  डाउनलोड
36 अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार टर्मिनोलोजी र एन्टिमाइमेन्टको शब्द  डाउनलोड
37 1 9 50 देखि ट्रांजिट, संधिहरु र नेपालको सम्झौताको तुलना।  डाउनलोड
38 सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ को व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधार र सुशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७४  डाउनलोड
39 त्रैमासिक बुल्लेटीन २०७३ श्रावन, भद्र र आश्विन  डाउनलोड
40 काठमाडौँको उपत्यका ईएमएस लागू हुने उद्योगहरूको स्थिति र मूल्याङ्कनमा रिपोर्ट गर्नुहोस्  डाउनलोड
41 २०७१ आषाढ  डाउनलोड
42 आ.ब. २०६५।६६ को उपलब्धी तथा आ.ब. २०६६।६७ को वार्षिक कार्यक्रम समेत  डाउनलोड
43 उद्योग र विकास २०६६ फाल्गुन  डाउनलोड
44 उद्योग र विकास २०६६ आषाढ  डाउनलोड
45 विदेशी लगानी अवसर 2009  डाउनलोड
46 औद्योगिक विकास परिप्रेक्ष्य योजना दृष्टि, 2020  डाउनलोड
47 औद्योगिक तथ्याक‌ 2072/73  डाउनलोड
48 उद्योग र विकास २०७३/७४  डाउनलोड
49 NIRTTP 2nd Bulletin (March 2018)  डाउनलोड
50 NIRTTP 1st Bulletin (June 2017)  डाउनलोड
51 व्यापार र विकासको नेपाली जर्नल(वर्ष.6, अङ्क.१, २०70 कार्तिक, पूर्णाङ्क.11)  डाउनलोड
52 व्यापार र विकासको नेपाली जर्नल(वर्ष.5, अङ्क.१, २०६९-माघ, पूर्णाङ्क.9)  डाउनलोड
53 बहुपक्षिय व्यापार प्रणालीमा सेवा व्यपार र नेपाल  डाउनलोड
54 नेपालको भारत व्यापार र यातायात सुविधा परियोजना (NITTFP) बाताबरण र सामाजिक व्यवस्थापन ढाँचा - ड्राफ्ट / आवश्यक कागजात  डाउनलोड
55 व्यापार र विकासको नेपाली जर्नल(वर्ष.4, अङ्क.2, २०६९ अषाढ, पूर्णाङ्क.8)  डाउनलोड
56 व्यापार र विकासको नेपाली जर्नल(वर्ष.३, अङ्क.१, २०६७ कार्तिक, पूर्णाङ्क.६)  डाउनलोड
57 White Paper-2068  डाउनलोड
58 विदेशी लगानी अवसरहरू  डाउनलोड

परिपत्र

# फाइलको नाम डाउनलोड
1 निजामती किताबखानाको अन्लाइन सिटरोल दर्ता सम्बन्धी  डाउनलोड