Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
दिलेन्द्रप्रसाद बडू
माननीय मन्त्री

दिलेन्द्रप्रसाद बडू