Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
श्री सत्रोहन कुमार शर्मा
कम्प्युटर अपरेटर
सूचना प्रविधि शाखा