Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
ई. गायत्री शर्मा
कम्प्युटर ईन्जिनियर