Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
श्री सुप्रिया लामा
कम्प्युटर अपरेटर