Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
no image available
श्री भगवती प्रसाई
कम्प्युटर अपरेटर