Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
no image available
श्री शान्ता भट्टराई
नायव सुव्वा
४२११६७१