Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
श्री सीता मिश्र
नायव सुव्वा
औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्बन महाशाखा