Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री श्री विष्णु प्रसाद पौडेल ज्यु लाई सचिव तथा सहसचिव ज्युहरूले स्वागत गर्दै।