Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
माननीय राज्यमन्त्री श्री विमला वि.क. ज्यू मन्त्रालयमा पद बहाली गर्नुहुँदै ।