Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
माननीय मन्त्रिज्यू उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय श्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू पदबहाली गर्नुहुँदै