Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
माननीय मन्त्रीज्यू उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय श्री दामोदर भण्डारी पदबहाली गर्नुहुँदै