Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
व्यवसायी पवन कुमार गोल्याण र निर्वाण कुमार चौद्यरीलाई सम्मानपत्र प्रदान गर्नुहुँदै मा. लेखराज भट्टज्यू र मा. राज्य मन्त्री मोतीलाल दुगडज्यू ।