Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
वाणिज्य सचिव श्री दिनेश भट्टराईज्यूका साथ BIMSTEC Secretary General Meeting का सहभागीहरु