Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
माननीय मन्त्री श्री गजेन्द्रबहादुर हमालज्यू मन्त्रालयमा पद बहाली गर्नुहुँदै ।