Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
विश्व व्यापार संगठन व्यापार वार्ता समितिको मन्त्रिस्तरीय बैठक।