Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
विध्यमान नेपाल भारत रेल सेवा सम्झौतामा संशोधन गर्नका लागि नेपाल सरकार र भारत सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर गरिएको Letter of Exchange (LoE) आदान प्रदान गरिएको छ ।