Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
सातवटै प्रदेशका प्रदेश उद्योग सचिवज्यूहरुसँग समन्वय तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न ।