Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री श्री गजेन्द्रबहादुर हमाल ज्यु लाई सचिव तथा सहसचिव ज्युहरूले स्वागत गर्दै।