Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
नवप्रवर्तनकारी उद्यमीहरुलाई उद्योग सचिव श्री अर्जुन प्रसाद पोखरेल ज्यूले Innovative Industry Award-2077 प्रदान गर्नुहुदैँ।