Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन
क्र. सं. फाइलको नाम डाउनलोड
1 विश्व व्यापार संगठनको ११ औं मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन, ब्यूनस आयर्स, अर्जेन्टिनामा नेपालको सहभागिता सम्बन्धी विस्तृत रिपोर्ट।  डाउनलोड