Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको रिक्त विज्ञ सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस सम्वन्धी सूचना
उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको रिक्त विज्ञ सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस सम्वन्धी सूचना

उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको रिक्त विज्ञ सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस सम्वन्धी सूचना

View File