Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन सम्बन्धी सूचना
सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन सम्बन्धी सूचना

सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम

View File