Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
अत्तरिया-धनगढी औद्योगिक करिडोरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।
अत्तरिया-धनगढी औद्योगिक करिडोरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

अत्तरिया-धनगढी औद्योगिक करिडोरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

View File