Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक पदका लागि उम्मेदवारहरुको नामावाली प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक पदका लागि  उम्मेदवारहरुको नामावाली प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक पदका लागि  उम्मेदवारहरुको नामावाली प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

View File