Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
नेपाल ‍औषधी लिमिटेडको रिक्त विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिको दरखास्त आव्हान सम्वन्धी सूचना
नेपाल ‍औषधी लिमिटेडको रिक्त विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिको दरखास्त आव्हान सम्वन्धी सूचना

नेपाल ‍औषधी लिमिटेडको रिक्त विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिको दरखास्त आव्हान सम्वन्धी सूचना

View File