Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको अध्यक्षका लागि गठित छनौट तथा सिफारिस समितिको पदपूर्ति सम्वन्धी सूचना
नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको अध्यक्षका लागि गठित छनौट तथा सिफारिस समितिको पदपूर्ति सम्वन्धी सूचना

नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको अध्यक्षका लागि गठित छनौट तथा सिफारिस समितिको पदपूर्ति सम्वन्धी सूचना 

View File