Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि. को महाप्रबन्धक नियुक्तिको लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि. को महाप्रबन्धक नियुक्तिको लागि  दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि. को महाप्रबन्धक नियुक्तिको लागि  दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना

View File