Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
लगानी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्दा पालना गर्नु पर्ने विषय तथा शर्त सम्वन्धी सूचना।
लगानी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्दा पालना गर्नु पर्ने विषय तथा शर्त  सम्वन्धी सूचना।

लगानी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्दा पालना गर्नु पर्ने विषय तथा शर्त  सम्वन्धी सूचना।

View File