Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
नवप्रवर्तनकारी उद्यमीहरुलाई संक्षिप्त सूचीमा समावेश गरिएको सूचना।
नवप्रवर्तनकारी उद्यमीहरुलाई संक्षिप्त सूचीमा समावेश गरिएको सूचना।

नवप्रवर्तनकारी उद्यमीहरुलाई संक्षिप्त सूचीमा समावेश गरिएको सूचना।

View File