Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
बेमौसमी वर्षाबाट धान बालीमा पुगेको क्षति सम्वन्धमा परिपत्र ।
बेमौसमी वर्षाबाट धान बालीमा पुगेको क्षति सम्वन्धमा परिपत्र ।

बेमौसमी वर्षाबाट धान बालीमा पुगेको क्षति सम्वन्धमा परिपत्र ।

View File