Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
"A road map to industrial prosperity" संवाद सम्बन्धी सूचना।
"A road map to industrial prosperity" संवाद सम्बन्धी सूचना।

"A road map to industrial prosperity"संवाद सम्बन्धी सूचना।

मिति  : २०७७ माघ २८ गते बुधबार

समय : दिनको  : ०० बजे

Zoom Meeting ID : 966 3672 8393

Passcode : 124981

View File