Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
मिति 2079/07/04 गते प्रदेश सचिव बैठक सम्पन्न
मिति 2079/07/04 गते प्रदेश सचिव बैठक सम्पन्न

नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आयोजनामा औद्योगिक विकास तथा लगानी  प्रवर्द्धनका लागि संघ र प्रदेशका चालु आ.व. 2079/80को औद्योगिक विकास तथा लगानी प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यक्रम, संघ र प्रदेश बीच समन्वयका विषय, संघ र प्रदेशबीच सहकार्य र साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने कार्यक्रम लगायत नीतिगत, कानूनी एवं कार्यविधिमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरुलाई समेत समेटी प्रदेश उद्योग हेर्ने मन्त्रालयका सचिवहरुसंग मिति 2079/07/04 गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव श्री तोयम रायाज्यूको अध्यक्षतामा समन्वय बैठक मन्त्रालयमा सम्पन्न भयो । उक्त बैठकमा मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख तथा विभागिय प्रमुखहरुले मन्त्रालय तथा विभागहरुले प्रदेश मन्त्रालयसँग समन्वय र सहकार्यगर्नु पर्ने विषय तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गर्नु भएको थियो।

उक्त बैठकमा प्रदेश नं. १ का प्रदेश सचिव श्री माधव प्रसाद पोखरेल, बाग्मती प्रदेशका सचिव श्री बिश्वबाबु पुडासैनी, गण्डकि प्रदेशका सचिव श्री कृष्ण बोहरा, लुम्बिनी प्रदेश सचिव श्री रामहरी ज्ञवाली र मधेश प्रदेश उद्योग विभागका निमित्त प्रमुख श्री सुशिल कुमार साहले भाग लिनु भएको थियो भने कर्णाली र सुदुर पश्चिम प्रदेशका सचिवहरु श्री मोहन देव जोशी र वेदकुमार ढकाल जुमबाट जोडिनु भएको थियो।प्रदेश सचिवहरुले नीति, कानून तथा कार्यविधिमा सामान्जस्यता कायम गर्नु पर्ने, इन्क्यूवेसन लगायत प्रदेशमा गएका नयाँ कार्यक्रममा संघले सहयोग गर्नु पर्ने, कर्चारीको क्षमता विकासमा सहयोग गर्नु पर्ने, एकिकृत डाटावेश तयार गरी लागू गर्नु पर्ने लगायतका विषयहरु उठान गर्नु भएको थियो।बैठकको अध्यक्षता गर्नु भएका मन्त्रालयका सचिवज्यूले प्रदेश सचिवहरुले उठाएका विषयहरुलाई मन्त्रालयले यथोचितरुपमा सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै यस किसिमको समन्वय बैठक प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्नु पूर्व गर्न सुझाव समेत दिनु भएको थियो।

 

 

View File