Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको रिक्त स्वतन्त्र संचालक (विज्ञ सदस्य) पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस सम्वन्धी सूचना
हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको रिक्त स्वतन्त्र संचालक (विज्ञ सदस्य) पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस सम्वन्धी सूचना

हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको रिक्त स्वतन्त्र संचालक (विज्ञ सदस्य) पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस सम्वन्धी सूचना

View File