Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
निजामती कर्मचारीको लागि प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिभा डवली (Talent Forum) कार्यक्रममा नविन सोच (Innovative Idea) पठाउने सम्वन्धी सूचना
निजामती कर्मचारीको लागि प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिभा डवली (Talent Forum) कार्यक्रममा नविन सोच (Innovative Idea) पठाउने सम्वन्धी सूचना

निजामती कर्मचारीको लागि प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिभा डवली (Talent Forum) कार्यक्रममा नविन सोच (Innovative Idea) पठाउने सम्वन्धी सूचना 

View File