Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
प्रेस विज्ञप्ति - किसानले उत्पादन गरेका तरकारी र फलफूलको उत्पादनमा वर्तमान संकटमा कृषकहरूलाई ई-बिक्री वितरणको सहज व्यवस्थापनको बारेमा।
प्रेस विज्ञप्ति - किसानले उत्पादन गरेका तरकारी र फलफूलको उत्पादनमा वर्तमान संकटमा कृषकहरूलाई ई-बिक्री वितरणको सहज व्यवस्थापनको बारेमा।

प्रेस विज्ञप्ति - किसानले उत्पादन गरेका तरकारी र फलफूलको उत्पादनमा वर्तमान संकटमा कृषकहरूलाई ई-बिक्री वितरणको सहज व्यवस्थापनको बारेमा।

View File