Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
नवप्रवर्तन शुरुवाती व्यवसाय प्रोत्साहन नीति र अभ्यास सम्बन्धी प्रेस विज्ञाप्ती ।
नवप्रवर्तन शुरुवाती व्यवसाय प्रोत्साहन नीति र अभ्यास सम्बन्धी प्रेस विज्ञाप्ती ।

नवप्रवर्तन शुरुवाती व्यवसाय प्रोत्साहन नीति र अभ्यास सम्बन्धी प्रेस विज्ञाप्ती ।

View File