Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
विश्व व्यापार संगठन व्यापार वार्ता समितिको मन्त्रिस्तरीय बैठक। (Ministerial Level Meeting of the WTO Trade Negotiation Committee).
विश्व व्यापार संगठन व्यापार वार्ता समितिको मन्त्रिस्तरीय बैठक। (Ministerial Level Meeting of the WTO Trade Negotiation Committee).

विश्व व्यापार संगठन व्यापार वार्ता समितिको मन्त्रिस्तरीय बैठक।(Ministerial Level Meeting of the WTO Trade Negotiation Committee).

View File