Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लि.को महाप्रबन्धक पदको दरखास्त स्वीकृत सम्बन्धी सूचना

उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लि.को महाप्रबन्धक पदको दरखास्त स्वीकृत सम्बन्धी सूचना

View File