Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
हेटौडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस सम्वन्धी सूचना

हेटौडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस सम्वन्धी सूचना 

View File