Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रम

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय  र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञाप्रतिष्ठानबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर  कार्यक्रम

View File