Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
रणनीतिक सडक कनेक्टिविटी र ट्रेड इम्प्रूवमेन्ट प्रोजेक्ट (एसआरसीटीआईपी) - ट्रेड सुविधा कम्पोनेन्ट रिसेट टेलिमेन्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क (आरपीएफ)

रणनीतिक सडक कनेक्टिविटी र ट्रेड इम्प्रूवमेन्ट प्रोजेक्ट (एसआरसीटीआईपी) - ट्रेड सुविधा कम्पोनेन्ट रिसेट टेलिमेन्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क (आरपीएफ)

View File