Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
रणनीतिक सडक कनेक्टिविटी र व्यापार सुधार परियोजना (एसआरसीटीआईपी) व्यापार सुविधा घटक पर्यावरण र सामाजिक व्यवस्थापन फ्रेमवर्क (ESMF)

रणनीतिक सडक कनेक्टिविटी र व्यापार सुधार परियोजना (एसआरसीटीआईपी) व्यापार सुविधा घटक पर्यावरण र सामाजिक व्यवस्थापन फ्रेमवर्क (ESMF)

View File