Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
सेवा कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन सम्बन्धमा ।

सेवा कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन सम्बन्धमा ।

View File