Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
"विकास साझेदारहरुबाट अन्तराष्ट्रिय विकास सहायता प्राप्त गर्ने विषयमा कारवाही अगाडि बढाउनु पूर्व नेपाल सरकार,मन्त्रिपरिषद्को सैद्बान्तिक स्वीकृति लिनुपर्ने" निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ।

"विकास साझेदारहरुबाट अन्तराष्ट्रिय विकास सहायता प्राप्त गर्ने विषयमा कारवाही अगाडि बढाउनु पूर्व नेपाल सरकार,मन्त्रिपरिषद्को  सैद्बान्तिक स्वीकृति लिनुपर्ने" निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ।

View File