Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
नेपाल ईन्टरमोडल यातायात विकास समितिको रिक्त कार्यकारी निर्देशकको पदमा सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल ईन्टरमोडल यातायात विकास समितिको  रिक्त कार्यकारी निर्देशकको पदमा सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

नेपाल ईन्टरमोडल यातायात विकास समितिको  रिक्त कार्यकारी निर्देशकको पदमा सिफारिस सम्बन्धी सूचना । 

 

 

 

View File