Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडको रिक्त महाप्रवन्धकको पदमा सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडको   रिक्त महाप्रवन्धकको पदमा सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडको   रिक्त महाप्रवन्धकको पदमा सिफारिस सम्बन्धी सूचना । 

View File