Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
नेपाल ईन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकको रिक्त पद पूर्तिको सम्बन्धमा उम्मेदवारहरुको अन्तर्वार्ताको समयतालिका प्रकाशन गरिएको सूचना ।
नेपाल ईन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकको रिक्त पद  पूर्तिको सम्बन्धमा उम्मेदवारहरुको अन्तर्वार्ताको समयतालिका प्रकाशन गरिएको सूचना ।

 

नेपाल ईन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकको रिक्त पद  पूर्तिको सम्बन्धमा उम्मेदवारहरुको अन्तर्वार्ताको समयतालिका प्रकाशन गरिएको सूचना ।

View File