Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदको लिखित परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदको लिखित  परीक्षा  संचालन सम्बन्धी  सूचना ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदको लिखित  परीक्षा  संचालन सम्बन्धी  सूचना ।

View File